Pozvánky na akce

Poslední tři soutěže Jizerské ligy 2014

Před dvou měsíční prázdninovou pauzou se uskuteční ještě tři soutěže Jizerské ligy v požárním útoku.

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 1  Stránka: 

0